Hướng dẫn sử dụng phần mềm Thi đua khen thưởng

Thứ năm - 21/05/2020 03:16
Đây là hệ thống phần mềm quản lý thi đua khen thưởng theo mô hình phân cấp, trực tuyến, do vậy để sử dụng được hệ thống, các đơn vị cần phải có tài khoản và mật khẩu truy cập do cán bộ quản trị hệ thống của Sở GD&ĐT cung cấp.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Thi đua khen thưởng
Một số lưu ý trước khi sử dụng phần mềm
Đây là hệ thống phần mềm quản lý thi đua khen thưởng theo mô hình phân cấp, trực tuyến, do vậy để sử dụng được hệ thống, các đơn vị cần phải có tài khoản và mật khẩu truy cập do cán bộ quản trị hệ thống của Sở GD&ĐT cung cấp.
Hệ thống phần mềm được cài đặt tập trung tại máy chủ của Sở Giáo dục và Đào tạo, do vậy để sử dụng được phần mềm, các đơn vị phải có máy tính có kết nối với Internet.
- Phần mềm hoạt động tốt nhất trên máy tính có cấu hình như sau:
+ Hệ điều hành Windows 7 trở lên; RAM 4GB trở lên; Màn hình rộng
+ Có kết nối với Internet
+ Độ phân giải màn hình tối thiểu 1.280 x 800 trở lên
+ Cần cài đặt trình duyệt web Chrome hoặc Firefox
Mỗi đơn vị sẽ được cấp một tài khoản riêng để đăng nhập vào hệ thống, riêng các Phòng Giáo dục và Đào tạo được phép tạo ra các tài khoản để cấp cho các trường trực thuộc quản lý.
1. Hướng dẫn đăng nhập, đăng xuất
1.1. Đăng nhập vào hệ thống
Để đăng nhập vào hệ thống, người sử dụng cần có tài khoản và mật khẩu do cán bộ quản trị cấp và phân quyền tương ứng với vai trò, vị trí trong công tác thi đua.
Bước 1. Mở trình duyệt Web
Bước 2. Nhập vào thanh địa chỉ của trình duyệt web đường link sau:
            http://tdkt2.haiphong.edu.vn
sau đó nhấn Enter, khi đó sẽ xuất hiện một giao diện như hình dưới đây (xem hình 1.1):
Hình 1 1
Hình 1.1. Giao diện đăng nhập vào hệ thống

Bước 3.Tại đây, người sử dụng nhập tài khoản (email) và mật khẩu đã được cấp vào hai mục tương ứng là E-mail Password để sau đó nhấn Enter hoặc click chuột vào nút "Đăng nhập" để vào làm việc với hệ thống.

Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ xuất hiện với giao diện như hình dưới đây (hình 1.2):
1 2 Giao diện khi đăng nhập thành công

Hình 1.2. Giao diện sau khi đăng nhập thành công
1.2. Đăng xuất khỏi hệ thống
Sau khi kết thúc làm việc với hệ thống và để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, người sử dụng phải đăng xuất khỏi hệ thống thông qua thao tác sau:
Từ giao diện làm việc bất kỳ của hệ thống, người sử dụng nhấn chuột vào biểu tượngngười sử dụng ở góc trên bên phải của màn hình, khi đó xuất hiện một menu đổ xuống, người sử dụng chỉ việc nhấn chuột vào menu "Đăng xuất" để thoát khỏi phiên làm việc an toàn (xem chi tiết hình 1.3).
1 3 Đăng xuất khỏi hệ thống an toàn

Hình 1.3. Đăng xuất khỏi hệ thống an toàn
2. Hướng dẫn cập nhật thông tin tài khoản, thay đổi mật khẩu
Từ giao diện sau khi đã đăng nhập thành công, người dùng truy cập vào menu "Hệ thống \ Thông tin tài khoản", khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 2.1):
2 1 Giao diện form cho phép thay đổi thông tin tài khoản
Hình 2.1. Giao diện form cho phép thay đổi thông tin tài khoản, mật khẩu
Tại đây, người dùng thay đổi ảnh đại điện, tên hiển thị (tên này sẽ hiển thị ở góc phải phía trên của màn hình);
            Thay đổi mật khẩu bằng cách nhấn vào nút "Sửa" và nhập vào mật khẩu mới ở mục mật khẩu, sau đó nhấn chuột vào nút "Cập nhật".
3. Hướng dẫn cập nhật các danh mục từ điển
3.1. Cập nhật danh mục đơn vị
Từ giao diện như hình 2.2, người dùng truy cập vào menu: "Quản lý Danh mục \ Đơn vị", khi đó xuất hiện giao diện như hình 3.1 dưới đây:
3 1 Giao diện chức năng danh mục đơn vị
Hình 3.1. Giao diện chức năng Danh mục Đơn vị
Tại giao diện như hình 3.1 trên, người sử dụng có thể thao tác thêm mới, sửa hay xóa bất kỳ đơn vị nào do mình tạo ra.
- Thêm đơn vị mới: từ giao diện như hình 3.1 nhấn vào nút "Thêm mới" để thực hiện thao tác nhập thêm đơn vị mới vào hệ thống, khi đó sẽ xuất hiện một form nhập liệu như dưới đây (hình 3.2):
3 2 Form nhập thông tin đơn vị mới
Hình 3.2. Form nhập thông tin đơn vị mới
Tại giao diện như hình 3.2 trên, người sử dụng cập nhật các thông tin của đơn vị cần thêm mới vào form sau đó nhấn nút "Lưu".
- Chỉnh sửa thông tin đơn vị: từ giao diện như hình 3.1, người sử dụng thao tác nhấn chuột vào nút biểu tượng sửa  tương ứng với đơn vị cần sửa, khi đó sẽ xuất hiện form thông tin của đơn vị cần sửa như hình 3.3 dưới đây.
3 3 Form sửa thông tin đơn vị
Hình 3.3. Form sửa thông tin đơn vị
- Xóa thông tin đơn vị khỏi hệ thống: tại hình 3.1, người sử dụng chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng xóa tương ứng với đơn vị cần xóa, khi đó hệ thống sẽ xuất hiện một cửa sổ cảnh báo để xác nhận việc xóa được an toàn như hình dưới đây (hình 3.4)
3 4 Giao diện cảnh báo khi thực hiện thao tác xóa dữ liệu
Hình 3.4. Giao diện cảnh báo khi thực hiện các thao tác xóa dữ liệu
Tại đây, nếu thực sự muốn xóa người dùng chỉ cần xác nhận bằng cách nhấn chuột vào nút "Đồng ý xóa" là hệ thống tự động xóa dữ liệu khỏi CSDL. Trường hợp không muốn xóa, người dùng chỉ việc nhấn nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa là được.
3.2. Cập nhật danh mục Đơn vị chuyên môn
Từ giao diện của hệ thống, người sử dụng vào menu "Quản lý danh mục \ Đơn vị chuyên môn", khi đó xuất hiện giao diện như hình dưới đây: (hình 3.5)
3 5 Giao diện chức năng Đơn vị chuyên môn
Hình 3.5. Giao diện chức năng Đơn vị chuyên môn
Tại giao diện như hình 3.5 trên, người sử dụng có thể thao tác thêm mới, sửa hay xóa bất kỳ đơn vị chuyên môn nào do mình tạo ra.
- Thêm đơn vị chuyên môn mới: từ giao diện như hình 3.5 nhấn vào nút "Thêm mới" để thực hiện thao tác nhập thêm đơn vị chuyên môn mới vào hệ thống, khi đó sẽ xuất hiện một form nhập liệu như dưới đây (hình 3.6):
3 6 Form nhập thông tin đơn vị mới
Hình 3.6. Form nhập thông tin đơn vị chuyên môn mới
Tại giao diện như hình 3.6 trên, người sử dụng cập nhật các thông tin của đơn vị chuyên môn cần thêm mới vào form sau đó nhấn nút "Lưu".
- Chỉnh sửa thông tin đơn vị chuyên môn: từ giao diện như hình 3.5, người sử dụng thao tác nhấn chuột vào nút biểu tượng sửa  tương ứng với đơn vị chuyên môn cần sửa, khi đó sẽ xuất hiện form thông tin của đơn vị chuyên môn cần sửa như hình 3.7 dưới đây.
3 7
Hình 3.7. Form sửa thông tin đơn vị chuyên môn
- Xóa thông tin đơn vị chuyên môn: tại hình 3.5, người sử dụng chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng xóa tương ứng với đơn vị cần xóa, khi đó hệ thống sẽ xuất hiện một cửa sổ cảnh báo để xác nhận việc xóa được an toàn như hình dưới đây (hình 3.8)
3 8
Hình 3.8. Giao diện cảnh báo khi thực hiện các thao tác xóa dữ liệu
Tại đây, nếu thực sự muốn xóa người dùng chỉ cần xác nhận bằng cách nhấn chuột vào nút "Đồng ý" là hệ thống tự động xóa dữ liệu khỏi CSDL. Trường hợp không muốn xóa, người dùng chỉ việc nấn nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa là được.
3.3. Cập nhật danh mục sổ lưu trữ
Từ giao diện như hình 2.2, người dùng truy cập vào menu: Quản lý Danh mục sau đó chọn chức năng Sổ lưu trữ, khi đó xuất hiện dao diện như hình 3.9 dưới đây:
3 9
Hình 3.9. Giao diện chức năng sổ lưu trữ

Tại giao diện như hình 3.9 trên, người sử dụng có thể thao tác thêm mới, sửa hay xóa bất kỳ đơn vị nào do mình tạo ra.
- Thêm sổ lưu trữ mới: từ giao diện như hình 3.9 nhấn vào nút "Thêm mới" để thực hiện thao tác nhập thêm sổ lưu trữ mới vào hệ thống, khi đó sẽ xuất hiện một form nhập liệu như dưới đây (hình 3.10):
3 10
Hình 3.10. Form nhập thông tin sổ lưu trữ mới
Tại giao diện như hình 3.10 trên, người sử dụng cập nhật các thông tin của sổ lưu trữ cần thêm mới vào form sau đó nhấn nút "Lưu".
- Chỉnh sửa thông tin sổ lưu trữ: Từ giao diện như hình 3.9, người sử dụng thao tác nhấn chuột vào nút biểu tượng sửa  tương ứng với đơn vị cần sửa, khi đó sẽ xuất hiện form thông tin của sổ lưu trữ cần sửa như hình 3.11 dưới đây.
3 11
Hình 3.11. Form sửa thông tin sổ lưu trữ
- Xóa thông tin sổ lưu trữ khỏi hệ thống: tại hình 3.9, người sử dụng chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng xóa tương ứng với sổ lưu trữ cần xóa, khi đó hệ thống sẽ xuất hiện một cửa sổ cảnh báo để xác nhận việc xóa được an toàn như hình dưới đây (hình 3.12)
3 12
Hình 3.12. Giao diện cảnh báo khi thực hiện các thao tác xóa dữ liệu
Tại đây, nếu thực sự muốn xóa người dùng chỉ cần xác nhận bằng cách nhấn chuột vào nút "Đồng ý" là hệ thống tự động xóa dữ liệu khỏi CSDL. Trường hợp không muốn xóa, người dùng chỉ việc nấn nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa là được.

4. Hướng dẫn cập nhật đối tượng thi đua
4.1. Cập nhật đối tượng thi đua là cá nhân
Từ giao diện của hệ thống, người sử dụng truy cập vào menu "Đối tượng thi đua \ Cá nhân", khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 4.1).
4 1
Hình 4.1. Giao diện chức năng đối tượng thi đua là Cá nhân
Tại đây, người sử dụng có thể tực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa thông tin từng cá nhân trong hệ thống.
- Thêm cá nhân: từ giao diện như hình 4.1 nhấn vào nút "Thêm mới" để thực hiện thao tác nhập thêm cá nhân mới vào hệ thống, khi đó sẽ xuất hiện một form nhập liệu như dưới đây (hình 4.2).

4 2
Hình 4.2. Form nhập thêm đối tượng thi đua là cá nhân vào hệ thống
- Chỉnh sửa thông tin cá nhân: từ giao diện như hình 4.1, người sử dụng thao tác nhấn chuột vào nút biểu tượng sửa  tương ứng với cá nhân cần sửa, khi đó sẽ xuất hiện form thông tin của cá nhân cần sửa như hình 4.3 dưới đây.
4 3
Hình 4.3. Form sửa thông tin đối tượng thi đua là cá nhân
- Xóa thông tin đối tượng thi đua là cá nhân khỏi hệ thống: tại hình 4.1, người sử dụng chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng xóa  tương ứng với cá nhân cần xóa, khi đó hệ thống sẽ xuất hiện một cửa sổ cảnh báo để xác nhận việc xóa được an toàn như hình dưới đây (hình 4.4)
4 4
Hình 4.4. Giao diện cảnh báo khi thực hiện các thao tác xóa dữ liệu
Tại đây, nếu thực sự muốn xóa người dùng chỉ cần xác nhận bằng cách nhấn chuột vào nút "Đồng ý" là hệ thống tự động xóa dữ liệu khỏi CSDL. Trường hợp không muốn xóa, người dùng chỉ việc nấn nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa là được.
4.2. Cập nhật đối tượng thi đua là tập thể
Từ giao diện của hệ thống, người sử dụng truy cập vào menu "Đối tượng thi đua \ Tập thể", khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 4.5).
4 5
Hình 4.5. Giao diện chức năng đối tượng thi đua là Tập thể
Tại đây, người sử dụng có thể tực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa thông tin từng tập thể trong hệ thống.
- Thêm tập thể: từ giao diện như hình 4.5 người sử dụng chỉ cần nhập thông tin "Tên tập thể" vào form, sau đó nhấn nút "Lưu" để cập nhật tập thể mới vào hệ thống.
- Sửa thông tin Tập thể: từ giao diện như hình 4.5, người sử dụng thao tác nhấn chuột vào nút biểu tượng sửa  tương ứng với tập thể cần sửa, khi đó thông tin tập thể sẽ được điền vào form bên cạnh, người sử dụng chỉ việc thay đổi tên tập thể sau đó nhấn nút "Sửa", thông tin mới sẽ được cập nhật thay thế thông tin cũ. (xem hình 4.6)
4 6
Hình 4.6. Form sửa thông tin đối tượng thi đua là cá nhân
- Xóa thông tin đối tượng thi đua là tập thể khỏi hệ thống: tại hình 4.5, người sử dụng chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng xóa  tương ứng với cá nhân cần xóa, khi đó hệ thống sẽ xuất hiện một cửa sổ cảnh báo để xác nhận việc xóa được an toàn như hình dưới đây (hình 4.7)
4 7
Hình 4.7. Giao diện cảnh báo khi thực hiện các thao tác xóa dữ liệu
Tại đây, nếu thực sự muốn xóa người dùng chỉ cần xác nhận bằng cách nhấn chuột vào nút "Đồng ý" là hệ thống tự động xóa dữ liệu khỏi CSDL. Trường hợp không muốn xóa, người dùng chỉ việc nấn nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa là được.
4.3. Cập nhật lý lịch cá nhân
Để cập nhật lý lịch của đối tượng thi đua là cá nhân, người sử dụng vào truy cập vào menu "Đối tượng thi đua \ Cập nhật lý lịch", khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 4.8).
4 8
Hình 4.8. Giao diện cập nhật lý lịch đối tượng thi đua là cá nhân
Tại giao diện như hình 4.8 ở trên, người sử dụng thực hiện chọn một cá nhân cần cập nhật lý lịch ở khu vực "số 2", sau đó cập nhật các thông tin lý lịch ở form khu vực "số 3" và cuối cùng nhấn nút "Cập nhật" ở vị trí "số 4" để lưu thông tin lý lịch của cá nhân vào hệ thống.

4.4. Cập nhật quá trình công tác của cá nhân
Từ giao diện của hệ thống, người sử dụng truy cập vào menu "Đối tượng thi đua \ Quá trình công tác", khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 4.9).
4 9
Hình 4.9. Giao diện chức năng quá trình công tác của cá nhân
Tại đây, người sử dụng có thể tực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa thông tin quá trình công tác của cá nhân trong hệ thống.
- Thêm quá trình công tác: từ giao diện như hình 4.9 người sử dụng chọn một cá nhân ở danh sách cá nhân (vị trí số 1), sau đó nhấn vào nút "Thêm mới" khi đó sẽ xuất hiện form nhập quá trình công tác như hình dưới đây (hình 4.10).
4 10
Hình 4.10. Form nhập quá trình công tác của cá nhân
Tại đây (hình 4.10), người sử dụng chỉ việc điền thông tin quá trình công tác vào form, sau đó nhấn nút "Lưu" để cập nhật quá trình công tác mới vào hệ thống.
- Sửa thông tin Quá trình công tác: từ giao diện như hình 4.9, người sử dụng thao tác nhấn chuột vào nút biểu tượng sửa  tương ứng với mục cần cần sửa, khi đó thông tin tập thể sẽ được điền vào form bên cạnh, người sử dụng chỉ việc thay đổi nội dung thông tin trong form sau đó nhấn nút "Cập nhật", thông tin mới sẽ được cập nhật thay thế thông tin cũ. (xem hình 4.11)
4 11
Hình 4.11. Form sửa thông tin đối tượng thi đua là cá nhân
- Xóa thông tin quá trình công tác khỏi hệ thống: tại hình 4.9, người sử dụng chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng xóa  tương ứng với cá nhân cần xóa, khi đó hệ thống sẽ xuất hiện một cửa sổ cảnh báo để xác nhận việc xóa được an toàn như hình dưới đây (hình 4.12)
4 12
Hình 4.12. Giao diện cảnh báo khi thực hiện các thao tác xóa dữ liệu
Tại đây, nếu thực sự muốn xóa người dùng chỉ cần xác nhận bằng cách nhấn chuột vào nút "Đồng ý" là hệ thống tự động xóa dữ liệu khỏi CSDL. Trường hợp không muốn xóa, người dùng chỉ việc nấn nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa là được.

4.5. Cập nhật quá trình hoạt động cách mạng của cá nhân
Từ giao diện của hệ thống, người sử dụng truy cập vào menu "Đối tượng thi đua \ Quá trình HĐCM", khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 4.13).
4 13
Hình 4.13. Giao diện chức năng quá trình công tác của cá nhân
Tại đây, người sử dụng có thể tực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa thông tin quá trình hoạt động cách mạng của cá nhân trong hệ thống.
- Thêm quá trình hoạt động cách mạng: từ giao diện như hình 4.13 người sử dụng chọn một cá nhân ở danh sách cá nhân (vị trí số 1), sau đó nhấn vào nút "Thêm mới" khi đó sẽ xuất hiện form nhập quá trình hoạt động cách mạng như hình dưới đây (hình 4.14).
4 14
Hình 4.14. Form nhập quá trình công tác của cá nhân
Tại đây (hình 4.14), người sử dụng chỉ việc điền thông tin quá trình hoạt động cách mạng vào form, sau đó nhấn nút "Lưu" để cập nhật quá trình hoạt động cách mạng vào hệ thống.

- Sửa thông tin Quá trình hoạt động cách mạng: từ giao diện như hình 4.13, người sử dụng thao tác nhấn chuột vào nút biểu tượng sửa  tương ứng với mục cần cần sửa, khi đó thông tin về quá trình hoạt động cách mạng sẽ được điền vào form bên cạnh, người sử dụng chỉ việc thay đổi nội dung thông tin trong form sau đó nhấn nút "Cập nhật", thông tin mới sẽ được cập nhật thay thế thông tin cũ. (xem hình 4.14)
4 14 2
Hình 4.14. Form sửa thông tin quá trình hoạt động cách mạng
- Xóa thông tin quá trình hoạt động cách mạng khỏi hệ thống: tại hình 4.13, người sử dụng chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng xóa  tương ứng với thông tin cần xóa, khi đó hệ thống sẽ xuất hiện một cửa sổ cảnh báo để xác nhận việc xóa được an toàn như hình dưới đây (hình 4.15)
4 15
Hình 4.15. Giao diện cảnh báo khi thực hiện các thao tác xóa dữ liệu
Tại đây, nếu thực sự muốn xóa người dùng chỉ cần xác nhận bằng cách nhấn chuột vào nút "Đồng ý" là hệ thống tự động xóa dữ liệu khỏi CSDL. Trường hợp không muốn xóa, người dùng chỉ việc nấn nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa là được.
4.6. Thao tác luân chuyển cán bộ
Để thực hiện luân chuyển cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác, người sử dụng truy cập vào menu "Đối tượng thi đua \ Luân chuyển cán bộ", khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 4.16).
4 16
Hình 4.16. Giao diện chức năng Luân chuyển cán bộ
Tại đây (hình 4.16) người sử dụng có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa các quyết định luân chuyển cán bộ.
- Thêm quyết định luân chuyển cán bộ: thực hiện nhấn chuột vào nút "Thêm mới", khi đó sẽ xuất hiện giao form nhập thông tin về quyết định như hình dưới đây (hình 4.17).
4 17
Hình 4.17. Form thêm quyết định luân chuyển cán bộ
Tại đây (hình 4.17) người sử dụng cập nhật các thông tin về quyết định, thông tin người được luân chuyển và đơn vị chuyển đến, sau đó nhấn nút "Lưu" để cập nhật vào hệ thống.
- Sửa quyết định luân chuyển cán bộ: (chỉ có thể sửa được quyết định luân chuyển khi đơn vị chuyển đến chưa thao tác tiếp nhận).
Người sử dụng nhấn chuột vào biểu tượng sửa  để thực hiện thao tác sửa lại thông tin quyết định, giao diện sửa thông tin quyết định như hình dưới đây (hình 4.18).
4 18
Hình 4.18. Form sửa thông tin quyết định luân chuyển
- Xóa quyết định luân chuyển cán bộ: (chỉ có thể xóa quyết định luân chuyển khi đơn vị chuyển đến chưa thực hiện thao tác tiếp nhận).
Người sử dụng muốn xóa quyết định luân chuyển chỉ việc nhấn chuột vào biểu tượng xóa  tương ứng với quyết định muốn xóa, khi đó sẽ xuất hiện giao diện cảnh báo xác nhận việc xóa như hình dưới đây (hình 4.19).
4 19
Hình 4.19 Giao diện cảnh báo khi thực hiện các thao tác xóa dữ liệu
Tại đây, nếu thực sự muốn xóa người dùng chỉ cần xác nhận bằng cách nhấn chuột vào nút "Đồng ý" là hệ thống tự động xóa dữ liệu khỏi CSDL. Trường hợp không muốn xóa, người dùng chỉ việc nhấn nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa là được.
4.7. Thao tác tiếp nhận cán bộ luân chuyển đến
Để thực hiện tiếp nhận cán bộ được luân chuyển từ đơn vị khác tới, người sử dụng truy cập vào menu "Đối tượng thi đua \ Tiếp nhận cán bộ", khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 4.20).
4 20
Hình 4.20. Giao diện chức năng tiếp nhận cán bộ
Tại đây (hình 4.20) người sử dụng phải thực hiện thao tác tiếp nhận cán bộ, trước tiên nhấn chuột vào dấu "+" ở đầu dòng quyết định để xem thông tin chi tiết và thiết lập một số thông tin khi tiếp nhận (xem hình 4.21).
4 21
Hình 4.21. Giao diện thiết lập trước khi tiếp nhận cán bộ
Tại hình 4.21, người sử dụng thao tác cập nhật thông tin "Đơn vị chuyên môn" mới mà cán bộ sẽ về làm việc, và cập nhật vị trí công tác (Chức vụ mới) cho cán bộ, sau đó nhấn chuột vào nút "Tiếp nhận" để hoàn tất việc tiếp nhận cán bộ.
5. Hướng dẫn cập nhật đăng ký thi đua
Nhóm chức năng này cho phép các đơn vị khai báo và quản lý các phong trào thi đua hàng năm, đồng thời cập nhật việc đăng ký thi đua của từng cá nhân theo từng phong trào, trên cơ sở đó cuối năm sẽ thực hiện các bình xét.

5.1. Quản lý phong trào thi đua
Để thực hiện khai báo, cập nhật phong trào thi đua, người sử dụng truy cập vào menu "Phong trào thi đua \ đăng ký thi đua", khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 5.1).
5 1
Hình 5.1. Giao diện chức năng quản lý phong trào thi đua
            Tại đây (hình 5.1) người sử dụng có thể khai báo thêm, sửa, xóa phong trào thi đua.
            - Thêm phong trào: để thêm phong trào thi đua, người sử dụng nhấn chuột vào nút "Thêm mới", khi đó xuất hiện form cho phép khai báo phong trào thi đua mới, sau đó nhấn nút "Lưu" để cập nhật vào hệ thống (xem hình 5.2).
5 2
Hình 5.2. Giao diện Form khai báo thêm phong trào thi đua mới
            - Sửa thông tin phong trào: để sửa phong trào thi đua, người sử dụng nhấn chuột vào biểu tượng sửa  tương ứng với phong trào cần sửa khi đó xuất hiện form cho phép sửa thông tin phong trào thi đua, sau đó nhấn nút "Cập nhật" để lưu thông tin mới sửa vào hệ thống (xem hình 5.3).
5 3
Hình 5.3. Giao diện Form sửa phong trào thi đua
            - Xóa phong trào thi đua: để xóa phong trào thi đua, người sử dụng thực hiện thao tác nhấn chuột vào biểu tượng xóa  của phong trào tương ứng, khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình 5.4 dưới đây.
5 4

Hình 5.4. Giao diện cảnh báo khi thực hiện các thao tác xóa dữ liệu
Tại đây, nếu thực sự muốn xóa người dùng chỉ cần xác nhận bằng cách nhấn chuột vào nút "Đồng ý" là hệ thống tự động xóa dữ liệu khỏi CSDL. Trường hợp không muốn xóa, người dùng chỉ việc nhấn nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa là được.
5.2. Đăng ký thi đua cho các cá nhân, tập thể
Sau khi khai báo phong trào thi đua, việc tiếp theo là cán bộ quản lý thi đua của đơn vị phải thực hiện cập nhật đăng ký thi đua của từng cá nhân, tập thể vào hệ thống tương ứng với phong trào thi đua đã tạo.
Để thực hiện việc đăng ký thi đua, tại giao diện như hình 5.1 người sử dụng thao tác nhấn chuột vào nút "Đăng ký thi đua" ở phong trào tương ứng, khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 5.5).
5 5
Hình 5.5. Giao diện đăng ký thi đua cho cá nhân
            Tại giao diện (hình 5.5) ở trên, người sử dụng thực hiện cập nhật đăng ký thi đua cho cá nhân hoặc tập thể bằng cách chọn tab "Cá nhân" hoặc tab "Tập thể", sau đó thực hiện đăng ký bằng 2 cách:
            Cách 1. Đăng ký 1 danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen cho nhiều đối tượng trong danh sách: người sử dụng lựa chọn danh hiệu tại danh sách ở vị trí số (1), sau đó chọn các đối tượng cần đăng ký ở vị trí số (2) và nhấn nút "Đăng ký" như hình trên (hình 5.5). Kết quả những đối tượng thi đua được chọn sẽ được cập nhật kết quả đăng ký.
            Cách 2. Đăng ký cho từng đối tượng một: người sử dụng thao tác chọn các sanh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng ở cột "Đăng ký danh hiệu" của đối tượng tương ứng, sau đó nhấn nút "Cập nhật".
            Tương tự việc đăng ký cho đối tượng là tập thể cũng như vậy.

5.3. Quản lý sáng kiến
Hệ thống cho phép lưu trữ thông tin về các sáng kiến cải tiến hoặc các đề tài, nhiệm vụ KHCN, công trình KHCN để làm căn cứ mỗi khi xét duyệt các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng ở cấp cao hơn.
Để thực hiện các thao tác quản lý sáng kiến, người sử dụng truy cập vào menu "Phong trào thi đua \ Quản lý sáng kiến", khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 5.6).
5 6
Hình 5.6. Giao diện chức năng quản lý sáng kiến
Tại đây (hình 5.6) người sử dụng có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa các sáng kiến do đơn vị quản lý.
- Thêm sáng kiến: để thêm sáng kiến mới, người sử dụng nhấn chuột vào nút "Thêm mới", khi đó sẽ xuất hiện giao diện form thêm như hình (hình 5.7).
Tại đây, người sử dụng thao tác cập nhật các thông tin vào form sau đó nhấn nút "Lưu" để cập nhật sáng kiến mới vào hệ thống.
5 7
Hình 5.7. Giao diện form thêm sáng kiến mới
- Sửa sáng kiến: để thao tác sửa thông tin của một sáng kiến, người sử dụng nhấn chuột vào biểu tượng sửa tương ứng, khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 5.8):
5 8
Hình 5.8. Giao diện form sửa thông tin sáng kiến
            Tại đây (hình 5.8) người sử dụng cập nhật các thông tin cần sửa ở form sửa sau đó nhấn nút "Cập nhật" để thay đổi các nội dung đã sửa.
- Xóa sáng kiến: để thao tác xóa bất kỳ sáng kiến nào, người sử dụng chỉ việc nhấn chuột vào biểu tượng xóa tương ứng, khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ xác nhận việc xóa để đảm bảo an toàn cho dữ liệu (hình 5.9).
5 9


Tại đây, người sử dụng phải xác nhận "Đồng ý" để thực hiện xóa dữ liệu, ngược lại nhấn "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa.
5.4. Cập nhật kết quả bình xét thi đua cấp cơ sở
Trên cơ sở đăng ký thi đua đầu năm của các đối tượng thi đua theo từng phong trào thi đua cụ thể, người sử dụng truy cập vào chức năng "Phong trào thi đua \ Kết quả thi đua" để thực hiện cập nhật kết quả bình xét cơ sở cho các đối tượng đã đăng ký đầu năm, khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 5.10).
            Sau khi có kết quả bình xét, người sử dụng sẽ thực hiện tạo quyết định khen thưởng cấp cơ sở cho các đối tượng đạt các danh hiệu, thành thích ở trên.
5 10
Hình 5.10. Giao diện cập nhật kết quả bình xét thi đua ở cơ sở
            6. Hướng dẫn tạo quyết định khen thưởng
            6.1. Quyết định khen cấp cơ sở
            Để thực hiện thao tác tạo quyết định khen thưởng cấp cơ sở, người sử dụng thực hiện truy cập vào menu "Quyết định khen thưởng \ Quyết định khen cơ sở", khi đó sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây (hình 6.1).
6 1
Hình 6.1. Giao diện chức năng quyết định khen cơ sở
            Tại đây (hình 6.1), người sử dụng có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa quyết định.
            - Thêm quyết định:
            + Bước 1. từ giao diện hình 6.1, nhấn nút "Thêm mới", khi đó xuất hiện form nhập quyết định mới như hình 6.2 dưới đây.
6 2
Hình 6.2. Giao diện form nhập quyết định khen mới
            Sau khi điền đầy đủ thông tin quyết định khen vào form trên (hình 6.2) người sử dụng nhấn nút "Lưu" để cập nhật vào hệ thống.
            + Bước 2. Sau khi tạo quyết định xong, tại danh sách quyết định bấm chuột vào biểu tượng  để bổ sung các đối tượng thi đua vào quyết định như hình dưới đây (hình 6.3) các đối tượng này đã được cập nhật kết quả xét duyệt cấp cơ sở.
6 3
Hình 6.3. Giao diện danh sách đối tượng thi đua được thêm vào quyết định
           
            Các thao tác sửa, xóa quyết định khen thưởng cấp cơ sở được thực hiện tương tự như các chức năng khác thông qua các biểu tượng sửa , xóa  tương ứng.

7. Hướng dẫn cập nhật thành tích cũ (đã đạt được trước đây)
7.1. Cập nhật thành tích theo quyết định
Từ giao diện của hệ thống, người dùng truy cập vào menu: Cập nhật thành tích sau đó chọn chức năng Theo quyết định, khi đó xuất hiện giao diện như hình 7.1 dưới đây:
7 1
Hình 7.1. Giao diện chức năng Cập nhật thành tích theo quyết định
Tại giao diện như hình 7.1 trên, người sử dụng có thể thao tác thêm mới, sửa hay xóa bất kỳ thành tích theo quyết định nào do mình tạo ra.
- Thêm thành tích theo quyết định mới: từ giao diện như hình 7.1 nhấn vào nút "Thêm mới" để thực hiện thao tác nhập thêm thành tích theo quyết định mới vào hệ thống, khi đó sẽ xuất hiện một form nhập liệu như dưới đây (hình 7.2):
7 2
Hình 7.2. Form nhập thông tin thành tích theo quyết định mới
Tại giao diện như hình 7.2 trên, người sử dụng cập nhật các thông tin của thành tích theo quyết định cần thêm mới vào form sau đó nhấn nút "Lưu".

- Chỉnh sửa thông tin thành tích theo quyết định: từ giao diện như hình 7.1, người sử dụng thao tác nhấn chuột vào nút biểu tượng sửa  tương ứng với thành tích theo quyết định cần sửa, khi đó sẽ xuất hiện form thông tin của thành tích theo quyết định cần sửa như hình 7.3 dưới đây.
7 3
Hình 7.3. Form sửa thông tin thành tích theo quyết định
- Xóa thông tin thành tích theo quyết định khỏi hệ thống: tại hình 7.1, người sử dụng chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng xóa tương ứng với thành tích theo quyết định cần xóa, khi đó hệ thống sẽ xuất hiện một cửa sổ cảnh báo để xác nhận việc xóa được an toàn như hình dưới đây (hình 7.4)
7 4
Hình 7.4. Giao diện cảnh báo khi thực hiện các thao tác xóa dữ liệu
Tại đây, nếu thực sự muốn xóa người dùng chỉ cần xác nhận bằng cách nhấn chuột vào nút "Đồng ý xóa" là hệ thống tự động xóa dữ liệu khỏi CSDL. Trường hợp không muốn xóa, người dùng chỉ việc nhấn nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa là được.
7.2. Cập nhật thành tích theo đối tượng thi đua
Từ giao diện của hệ thống, người dùng truy cập vào menu: Cập nhật thành tích sau đó chọn chức năng Theo đối tượng thi đua, khi đó xuất hiện giao diện như hình 7.5 dưới đây:
7 5
Hình 7.5. Giao diện chức năng Cập nhật thành tích theo đối tượng thi đua
Tại giao diện như hình 7.5 trên, người sử dụng có thể thao tác thêm mới, sửa hay xóa bất kỳ thành tích theo đối tượng thi đua nào do mình tạo ra.
- Thêm thành tích theo đối tượng thi đua mới: từ giao diện như hình 7.5 người sử dụng chọn đối tượng thi đua, sau đó nhấn vào nút "Thêm mới" để thực hiện thao tác nhập thêm thành tích theo đối tượng thi đua mới vào hệ thống, khi đó sẽ xuất hiện một form nhập liệu như dưới đây (hình 7.6):
7 6
Hình 7.6. Form nhập thông tin thành tích theo đối tượng thi đua mới
Tại giao diện như hình 7.6 trên, người sử dụng cập nhật các thông tin của thành tích theo đối tượng thi đua cần thêm mới vào form sau đó nhấn nút "Lưu".
- Chỉnh sửa thông tin thành tích theo đối tượng thi đua: từ giao diện như hình 7.5, người sử dụng thao tác nhấn chuột vào nút biểu tượng sửa  tương ứng với thành tích theo đối tượng thi đua cần sửa, khi đó sẽ xuất hiện form thông tin của thành tích theo đối tượng thi đua cần sửa như hình 7.7 dưới đây.
7 7
Hình 7.7. Form sửa thông tin thành tích theo đối tượng thi đua
- Xóa thông tin thành tích theo đối tượng thi đua khỏi hệ thống: tại hình 7.5, người sử dụng chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng xóa tương ứng với thành tích theo đối tượng thi đua cần xóa, khi đó hệ thống sẽ xuất hiện một cửa sổ cảnh báo để xác nhận việc xóa được an toàn như hình dưới đây (hình 7.8)
7 8
Hình 7.8. Giao diện cảnh báo khi thực hiện các thao tác xóa dữ liệu
Tại đây, nếu thực sự muốn xóa người dùng chỉ cần xác nhận bằng cách nhấn chuột vào nút "Đồng ý " là hệ thống tự động xóa dữ liệu khỏi CSDL. Trường hợp không muốn xóa, người dùng chỉ việc nhấn nút "Hủy" để hủy bỏ thao tác xóa là được.

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Cảm nhận của bạn khi đến Cát Bà?

Cát Bà- Thảm lụa xanh của vịnh Bắc Bộ

Cách đây 20 năm du lịch Cát Bà (Hải Phòng) còn hoang sơ. Phải mất đến năm giờ đồng hồ trên con tàu “chợ” chạy như rùa bò, chứ không phải là 50 phút lướt sóng bằng tàu cao tốc như bây giờ. Nay cảnh quan thay đổi rất nhiều. Những con phố ngang dọc với những dãy nhà khang trang, lạ đến nỗi...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây